با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

880_1543782465.jpg رشته MBA چیست؟
رشته MBA مخفف Master of Business Administration (ام.بی.ای) یا همان رشته مدیریت کسب و کار یک مدرک معت...