با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1501568228.jpg یارب تو مرا به نفس طناز مده
چیپس و پنیر با چایی و شکلات خوشمزه می‌شود. خورده‌ام که می‌گویم....