با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

256_1492491377.jpg وقتی «مترو» چشمم را می‌زند!
مناسبات انسانی در مترو، تنها شمایی است از این مناسبات در فرم کلان جامعه و نه چیز دیگر....