با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

448_1491722975.jpg کشف قدیمی ترین ماده پر کننده دندان با قدمتی ۱۳ هزار ساله در ایتالیا
انسان ها هزاران سال قبل از وارد شدن مواد غذایی مانند غلات و عسل به رژیمی غذایی، از درمان های دندانپز...