با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

610_1489038403.jpg آیا انسان به‌زودی پهلو به پهلوی دایناسورها خواهد زد؟
عرفان خسروی | طی نیم میلیارد سال اخیر، زندگی روی زمین دست‌کم پنج بار در معرض نابودی کامل قرار گرفته ...