با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

425_1485086452.jpg 10 صبحانه با کربوهیدرات پایین که احساس سیری بیشتری به شما می­‌دهد
کسانی که می‌­خواهند وزنشان را کم کنند باید مقدار کمتری کربوهیدرات به خصوص در وعده صبحانه مصرف کنند. ...