با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

148_1484110086.jpg تشییع پیکر هاشمی؛بزرگ ترین تشییع پس از رحلت امام
مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی به بزرگ ترین و باشکوه ترین تشییع پس از رحلت امام خمینی تبدیل شد. صبح...