با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

43_1483968149.jpg ترفند های آرایشی برای بلند و پرپشت شدن مژه ها
مژه های پرپشت و بلند نقش بسیار مهمی در زیبایی خانم ها دارد , ترفند های آرایشی برای بلند و پرپشت شدن ...