با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

43_1483968050.jpg نحوه ی کاشت ناخن و خطرات آن
در کاشت ناخن مواد شیمیایی که در چسباندن این ناخن های مصنوعی استفاده می شود غیر استاندارد هستند و موج...