با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

425_1483882183.jpg چگونه در سرمای زمستان سالم بمانیم؟
زمستان از فصول زیبای سال است که بارش برف و سرما موجب زیباتر شدن آن می شود، اما در این فصل باید مراقب...