با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

256_1483862112.jpg 13 نکته ای که در استفاده از نرم کننده مو باید مد نظر قرار دهید
نرم کننده ها در صورت استفاده صحیح شما، آسیب ها و گرههای موهای تان را رفع کرده و آن ها را نرم و درخشا...