با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

566_1483287711.jpg چگونه یک کپشن خوب برای پست خود بنویسیم؟
با چگونگی نوشتن یک کپشن مناسب برای پست خود و جذب بیشتر مخاطب آشنا شوید. اینکه چگونه مرتبط با عکس خود...