با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

565_1483162648.jpg بالاخره برخورد قبایل از پرمخاطب ترین بازی ها در ایران فیلتر شد
پس از کشمکش های فراوان، سرانجام بازی «کلش آو کلنز / Clash of Clans» فیلتر شد؛ اتفاقی که دولت در مقاب...