با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

465_1482038799.jpg گزارش لوبلاگ از افزایش اختلافات ایران و ترکیه / روحانی و اردوغان باید کانالی دیپلماتیک راه بیاندازند
برای نزدیک به دو قرن و با وجود رقابت ژئوپولیتیک شدید که از شام تا عراق و قفقاز کشیده شده بود، ترکیه ...