با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

270_1481347176.jpg تصاویری از زیباترین مناظر طبیعی جهان
در اینجا چند تصویر از بهترین مناظر طبیعی از سرتاسر جهان را برای شما در نظر گرفته ایم......