با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

425_1479535296.jpg نگاهی به درون دفتر کار دونالد ترامپ در برج منهتن شهر نیویورک
دونالد ترامپ توانست تعجب همه را بر انگیزد و به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود. وی ت...