با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

81_1466232420.jpg طرز تهیه سوشی (ژاپن)
برنج 2/3 لیوان . سرکه برنج 3 قاشق . شکر 3 قاشق . نمک 1و 1/2 قاشق چایخوری جلبک نوری 4 ورق . خ...