بخونید، خونده بشید!
بشنو از من چون حکایت می‌کنم- قسمت سی‌ و هشتم
بخونید، خونده بشید!