بخونید، خونده بشید!
من سنی‌ام از علی می‌نویسم
بخونید، خونده بشید!
موضوع آزاد
این مطلب به بعدا می خوانم شما افزوده شد!
خودت انتخاب کن
اختصاصی موضوع آزاد
بهروز غریب‌پور بهروز غریب‌پور

نویسنده، کارگردان تئاتر و سینما، نمایش‌نامه نویس

دنبال کن
من سنی‌ام از علی می‌نویسم
10 دقیقه مطالعه / 2 سال پیش
img-content
کرگدن کرگدن
مجله هفتگی کرگدن
دنبال کن
من سنی‌ام از علی می‌نویسم

از «کرگدن» تماس گرفتند که شماره بعدی ما پس از شهادت علی(ع) منتشر می‌شود و یادداشت‌های پیوسته «نظامیه» را به بعد موکول کنید و درباره حضرت علی یادداشتی بنویسید و معذرت‌خواهی برای دیر خبر دادن و چه و چه. نمی‌دانم که اگر شنونده یک فرد اهل تشیع بود و در سرزمینی که اکثریت با اهل تسنن بود، کار و زندگی می‌کرد و از او می‌خواستند که راجع به «عمر» یا «عثمان» بنویسد چه می‌کرد! اما من، حتی عذر قابل قبول "دیر خبر داده‌اید" و "معذورم" را به زبان نیاوردم. قول دادم که بنویسم و همچون همیشه با خودم عهد کردم که صادقانه بنویسم؛ وقت و فرصت را مناسب دیدم که ولو به قدر ارزنی، به نفع همزیستی شیعه و سنی و به نفع صلح چیزی بنویسم که بوی تقیه و رنگ ریا نداشته باشد. پس از آن ذهنم درگیر خاطرات شد و به یاد آوردم که نام پدر‌بزرگم که اهل تسنن بود، علیمحمد غریب‌پور بود و پس از فوتش مهر رسمی‌اش به دست ما رسید. من از پدرم پرسیدم که چرا علیمحمد را سرهم حک کرده و پدرم که او هم یک سنی معتقد بود و تا دم مرگ نمازش را ترک نکرده بود و در ایمانش شک نداشتم توضیح داد که: اتفاقا حکاک علی و محمد را جدا نوشته و حکاکی کرده بود و پدر‌بزرگ، مهر را نپذیرفت و خواست که این دو نام را چسبیده حکاکی کند و او هم چنین کرده بود اما خواسته بود که به او توضیح بدهد. پدر‌بزرگ توضیح داده بود که پیامبر و علی وجودی یگانه بودند و یگانه باید نوشته بشوند... من دو عمو هم داشتم که نامشان حسن و حسین بود. حسین ناکام و جوانمرگ و حسن تا هفتاد و چند سالگی زنده بود... چرا این‌ها به یادم می‌آمد؟ نمی‌دانم شاید برای اثبات بی‌خردی کسانی که اهل تسنن را دشمن آل علی می‌دانند. البته نمی‌توان انکار کرد که میان شیعه و سنی هستند کسانی که از دشمنی سود و حتی لذت می‌برند. من این دو را در آن دشمنی وارد نکرده‌ام که موضوع بحث من نیست ولی محض مزاح تلخ یکی از آن نوع دشمنی‌ها را مثال می‌زنم: در دانشنامه آزاد فارسی- بخوانید هر‌دمبیل یا از انصاف و عقل آزاد- درباره من نوشته بودند که بهروز غریب‌پور هنگام تصدی  مدیریت فرهنگسرای بهمن فرش قرمزی در دفترش پهن کرده و گفته است که من انتقام خون عثمان را از جمهوری اسلامی ‌خواهم گرفت! به نظر باور نکردنی است و من این را زمانی فهمیدم که یک سخنرانی در کتابفروشی «هنوز» داشتم و در پایان صحبت‌هایم خانمی ‌به من مراجعه کرد و گفت: "حیف نیست که شما می‌خواسته‌اید انتقام خون عثمان را بگیرید ولی در صحبت‌هایتان از صمیم قلب از اپرای عاشورا دفاع می‌کردید؟" دانشنامه آزاد را ندیده بودم و همان خانم کمک کرد که آن توصیف سراپا کذب را ببینم و...

باز به یاد آوردم: در خانواده ما چند عروس و داماد اهل تشیع هستند و هرگز تا امروز هیچ‌کدام از آن‌ها بر سر مسائل مذهبی اختلافی نداشته‌اند و با یقین می‌گویم که این وصلت‌ها مصلحتی نبوده‌اند... این مرور خاطرات تلخ و شیرین وادارم کرد که به دفترهایم و یادداشت‌هایم رجوع کنم و ببینم آیا پیش از این چیزی از علی(ع) نوشته‌ام یا نه و پس از آن و در کنار یادداشت‌هایم در ارتباط با «اپرای عاشورا» چند جمله ناب از یار پیامبر یا به قول پدر‌بزرگم یار پیوند خورده با رسول خدا را دیدم:

"قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب اوست.

بگذارید و بگذرید، ببینید و دل نبندید.

در فتنه‌ها مانند شتر دو ساله باش که نه پشتی دارد که سواری بدهد و نه پستانی که او را بدوشند.

نادان یا تندرو است یا کندرو. و دست آخر زبان تربیت نشده، درنده‌ای است که اگر رهایش کنی، می‌گزد."

و به راستی اگر این جملات را به هر زبانی بگویی شنونده یا خواننده، بی‌آن‌که بداند چه کسی این گفته‌های حکیمانه را به زبان آورده است، زبان به ستایش و تایید خواهد گشود و بسیار بیشتر از این‌ها نوشته بودم. در جایی دیگر یادداشت کرده بودم که «پطروشفسکی» مارکسیست بر حکمت و فرزانگی علی(ع) گواهی داده بود و از خودم پرسیده بود: "مگر می‌شود چنین عارفی، چنین حکیمی‌ را جهان نادیده بگیرد..." به یادم آمد که تمام آن یادداشت‌ها را به قصد نوشتن بروشور عاشورا نوشته و می‌خواسته‌ام  به جاهلان و نادانان بگویم که نوشتن و کارگردانی آن اپرا نه محض کسب قدرت و مال بوده و هست و نه اساسا مال و مقامی ‌می‌توانسته به دنبال داشته باشد، بگذریم که هنوز کسانی قیاس به نفس می‌کنند و به‌رغم حقایقی که می‌دانند، می‌پسندند که من را فرصت‌طلب و نان به نرخ روز‌خور جلوه بدهند... بگذریم... و باز در جایی دیگر نوشته بودم که علی از غصه تهمت‌ها سر در چاه فرو کرد و ‌گریست. و حالت این ابوتراب پیوند خورده با نام پیامبر در مثنوی مولوی و از زبان یک اهل سنت چنین توصیف می‌شود:

پردلی باید که بار غم کشد

رخش می‌باید که تا رستم کشد

و خودم را به یاد آوردم که بخش بیشتر عمرم را سر در چاه فرو کرده و گریان بوده‌ام. قیاس مع الفارق است اما می‌گویم من آن حال دردمندانه را در حد و اندازه خودم چشیده‌ام و می‌توانم بفهمم که (علی) می‌گریست چون او را نمی‌فهمید و حتما با خدای خودش راز و نیاز می‌کرده است: خدایا آن زمان که رسول تو را دشنام می‌دادند و مجنون و شاعر می‌خواندند من در بستر او خوابیدم که اگر قرار است کسی کشته بشود من باشم نه او و آن زمان او نه قدرت داشت نه پیرو؛ و نه کشته شدن در راه او اعتباری داشت:

مولوی در جایی دیگر در وصف پسر عم پیامبر می‌گوید:

گفت من تیغ از پی حق می‌زنم

بنده حقم نه مامور تنم

شیر حقم نیستم شیر هوا

فعل من بر دین من باشد گوا

این‌ها به یادم می‌آید و یا از دفترها و یادداشت‌هایم گرته‌برداری می‌کنم تا نتیجه‌ای بگیریم برای آن‌ها که نمی‌دانند؛ هر جا که اهل سنت و اهل تشیع چنگ به روی هم کشیده‌اند نقشه‌ای در میان بوده و هست و اگر امروز بساط دعوای شیعه و سنی از نو علم شده است نه برای حفظ تشیع است و نه تداوم تسنن بلکه برای نابودی هر دو است... من هرگز ندیده‌ام که در تاسوعا و عاشورا یا شب و روز شهادت مولا علی اهل تسنن شادمانی کرده باشند و هرگز ندیده و نخوانده و نشنیده‌ام که کسی از اهل تسنن دژخیمی‌چون ابن ملجم را ستوده باشد اما شنیده‌ام که بسیاری این قصابی در محراب را کفر و ستم به خانه خدا می‌دانسته‌اند و محراب آلوده به خون یار پیامبر را مبنای جدایی دشمن شاد کن می‌دانسته‌اند و بنام‌ترین این مفسران مرحوم ماموتسا مردوخ کردستانی بود که تا دم مرگ می‌کوشید  وفاق را بگستراند، نه نفاق را و من در حد و اندازه بسیار حداقلی‌ام کوشیده و می‌کوشم که چنین کنم و به‌رغم همه تهمت‌ها چنین خواهم کرد.


این مقاله قبلا در دهمین شماره از هفته‌نامه کرگدن در تاریخ 8 تیر 95 چاپ و منتشر شده است.

نویسنده
بهروز غریب‌پور
برچسب‌ها
اشتراک گذاری
از همین وب‌سایت مشاهده همه
img-content
احسان رضایی احسان رضایی 1548 خواننده / 11 دقیقه مطالعه | 2 ماه پیش
img-content
احسان رضایی احسان رضایی 11186 خواننده / 14 دقیقه مطالعه | 3 ماه پیش
img-content
حسن لطفی حسن لطفی 3510 خواننده / 8 دقیقه مطالعه | 1 سال پیش
از همین نویسنده مشاهده همه
img-content
بهروز غریب‌پور بهروز غریب‌پور 9 دقیقه مطالعه | 2 سال پیش
img-content
بهروز غریب‌پور بهروز غریب‌پور 1090 خواننده / 5 دقیقه مطالعه | 2 سال پیش
img-content
بهروز غریب‌پور بهروز غریب‌پور 1084 خواننده / 9 دقیقه مطالعه | 2 سال پیش
مطالب مرتبط مشاهده همه
img-content
احسان رضایی احسان رضایی 1548 خواننده / 11 دقیقه مطالعه | 2 ماه پیش
img-content
فرزین سوری فرزین سوری 1301 خواننده / 8 دقیقه مطالعه | 2 ماه پیش
img-content
4038 خواننده / 20 دقیقه مطالعه / 2 ماه پیش
دیدگاه‌ها
comment_icon دیدگاهت رو بنویس...

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

mozooazad
به مطالعه مطالب خوب و مفید علاقه‌مندید ؟
عضو خبرنامه پرخواننده‌ترین مطالب موضوع آزاد شوید !
* 2 خبرنامه در هفته. بهترین مطالب موضوع آزاد.
تمامی فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.